Dokumenter

Overordnede dokumenter

# Lokalplan 188 hos Vejle Kommune www.vejle.dk/lokalplaner
# Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen
# Foreningens privatlivspolitik (GDPR)


Generalforsamling 2024

Afholdt den 11. marts 2024.
Årsregnskab for 2023
Budget for 2024 (anvendt til generalforsamling)
Budget for 2024 (opdateret efter generalforsamling)
Anvendt præsentation fra generalforsamlingen
Anvendt præsentation vedr. regnskab og budget
Referat fra generalforsamlingen


Generalforsamling 2023

Afholdt den 7. marts 2023.
Årsregnskab for 2022
Budget for 2023
Anvendt præsentation fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamlingen


Generalforsamling 2022

Afholdt den 10. marts 2022
Årsregnskab for 2021
Budget for 2022
Anvendt præsentation fra generalforsamlingen
Anvendt præsentation fra forslag om kontingentforhøjelse
Referat fra generalforsamling (original PDF)
Referat fra generalforsamling (underskrevet af bestyrelsen)


Generalforsamling 2021

Afholdt den 9. marts 2021
Årsregnskab for 2020  
Budgetforslag for 2021
Referat fra generalforsamling


Generalforsamling 2020

Afholdt den 2. marts 2020
Årsregnskab for 2019 kan ses her  
Budget forslag for 2020 kan ses her
Referat kan ses her
Præsentationen der blev vist ses her


Generalforsamling 2019

Afholdt den 5. marts 2019
Årsregnskab for 2018 kan ses her 
Referat fra mødet kan ses her
Vedtaget budget for 2019 kan ses her
Budget forslag for 2019 kan ses her

Indkomne forslag:
1. To forslag fra bestyrelsen kan ses i dokumentet: 2019 generalforsamling forslag fra bestyrelsen.
2. Forslag fra trafikudvalg kan ses i dokumentet: 2019_Trafikudvalg-Update-til-Grundejerforening.


Generalforsamling 2018

Afholdt den 28. februar 2018
Årsregnskab for 2017 kan ses her 
Vedtaget budget for 2018 kan ses her
Referat fra mødet kan ses her
Præsentation vist på mødet kan ses her

Yderligere dokumenter brugt under generalforsamlingen:
1. Forslag fra bestyrelsen omkring dispensation fra lokalplanen vedr. vintervedligehold kan ses her
2. Forslag fra medlem omkring forkastelse af forslag 1 kan ses her
Som lovet til mødet kan rapporten fra Rambøll vedrørende vedligehold ses her


Generalforsamling 2017

Afholdt den 27. februar 2017
Indkaldelsen kan ses her
Årsregnskab for 2016 ses  her
Referat fra mødet kan ses her
Godkendt budget for 2017 kan ses her
Præsentation vist på mødet kan ses her

Yderligere dokumenter brugt under generalforsamlingen:
Forslag fra trafiksikkerhedsgruppen kan ses her
I forbindelse med trafiksikkerhedsgruppens arbejdet har de været i kontakt med Rambøll, som har udarbejdet et notat omkring trafiksikkerhedden i området. Gruppen har benyttet dette notat som input til den forslået løsning.
Dette notat kan ses her.
Tilhørende bilag til Notatet kan ses her


Generalforsamling 2016

Afholdt den 2. marts 2016
Årsregnskab for 2015 ses  her
Referat fra mødet kan ses her
Godkendt budget for 2016 kan ses her
Dokumenter brugt under generalforsamlingen:
Budget forslag for 2016 udfærdiget til brug under mødet kan ses her

Indkomne forslag:
– Forslag omkring hjertestarter kan ses her
– Forslag omkring omlægning af trug til asfalt mellem de 2 Medeaveje kan ses her


Ekstraordinær generalforsamling 2015

Afholdt den 8. april 2015
Referat kan hentes her.
Dokument fremvist omkring vedtægtsændringer til mødet. Hent her.
Dokument fremvist omkring Helhedsplan til mødet. Hent her.
Dokument fremvist omkring Trafiksikkerhed til mødet. Hent her.

Generalforsamling 2015 (ordinær)

Afholdt den 11. marts 2015
Referat kan hentes her
Årsregnskab for 2014 kan hentes her
Godkendt budget for 2015 kan hentes her
Forslag til vedtægtsændringer se her


Ekstraordinær generalforsamling 2014

Afholdt den 24. april
Dagsorden kan hentes her
Forslag kan hentes her
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling kan hentes her

Generalforsamling 2014 (ordinær)

Afholdt den 2. april
Præsentationen der blev vist til general forsamlingen kan hentes her
Referat fra ordinær generalforsamling samt stiftende bestyrelsesmøde kan hentes her
Årsregnskab for 2013 kan hentes her
Godkendt Budget for 2014 kan hentes her
Indkomne forslag kan hentes her


Overdragelsesmøde med Vejle Kommune 2013

Overdragelses møde med Vejle kommune foregik i maj måned 2013.
Bestyrelsen havde fået udarbejdet en tilstandsrapport over vejene af Rambøll. Denne blev brugt i forbindelse med overdragelsesmødet med Vejle kommune.
Rambøll rapporten kan ses her
Bilag 1 og 2 til rapporten kan rekvireres hos bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling 2013

Afholdt den 22. maj
Dagsorden kan hentes  her
Referat fra ekstraordinær generalforsamling kan hentes her

Generalforsamling 2013 (ordinær)

Afholdt den 2. maj
Referat fra generalforsamlingen 2013 kan hentes her
Årsregnskab for 2012 kan hentes her
Godkendt driftsbudget for 2013 kan hentes her

Følgende forslag er indkommet til generalforsamlingen:
Forslag om ændring af vedtægter kan hentes her 

Under general forsamlingen blev der uddelt 2 forslag til helhedsplaner:
Forslag fra HavearkitektGruppen kan hentes her.
Skitse over forslaget fra HavearkitetktGruppen kan hentes her
Forslag fra Brændestakken kan hentes her


Generalforsamling 2012

Afholdt den 31. maj
Referat fra generalforsamlingen kan hentes her
Årsregnskab fra 2011 kan hentes her her
Godkendt driftsbudget for 2012 kan hentes her

Følgende forslag er indkommet til generalforsamlingen:
Forslag om cykelsti kan hentes her
Forslag om gangsti kan hentes her
Forslag om beplantning kan hentes her
Forslag om plæneklipper el. leverandør kan hentes her
Forslag om fest telt kan hentes her


Generalforsamling 2011

Afholdt den 30. maj
Dagsorden kan hentes  her
Forslag kan hentes  her
Årsregnskab for 2010 kan hentes  her
Referat fra generalforsamling kan hentes  her
Driftsbudget for 2011 kan hentes  her
Info om henlæggelse af asfaltpulje kan hentes  her

Ekstraordinær generalforsamling 2011

Afholdt den 14. marts 2011
Dagsorden kan hentes her
Forslag kan hentes  her
Referat fra ekstraordinær generalforsamling hentes her