Flytning

Husk at melde fra- og tilflytning

Husk at anmelde ejerskifte og adresseændring til Kasser@planetbyen.dk, så kontingentet til grundejerforeningen bliver sendt til rette ejer. 

På forhånd mange tak