Information & Fakta

Kontingent

Årligt kr. 2.500. Opkræves i juni hvert år.

Pengene går til:
– Medlemskab og forsikring hos Parcelhusejernes forening
– Grønt vedligehold
– Vedligehold af legeplads
– Supplerende snerydning (det er fortsat grundejernes eget ansvar)
– Forbedringsprojekter
– Administration
– Hensættelser til vedligehold af asfalt

Generalforsamlinger

Den årlige generalforsamling er hvert år i marts måned. Se tidligere referater under “Dokumenter“.

Arbejds- og hyggedag

Vi afholder en årlig arbejds- og hyggedag den anden lørdag i september.
Næste gang – se “Nyheder“.
Info om dagen:
– Kl. 10-13
– Vi mødes på den lille legeplads (mellem Medeavej og Adonisvej)
– Både børn og voksne er velkommen
– Program: Male legeplads, fjerne ukrudt, fjerne affald, feje trug osv. – afhængigt af fremmødet. Derefter grill og sodavand fra kl. 12.

Fakta om området

Grundejerforeningen Planetbyen er stiftet d. 19. maj 2010.

Foreningen er ansvarlig for følgende veje: Adonisvej, Erosvej, Medeavej, Pandoravej og Trojavej.
Foreningen består af 122 grundejere, daginstitutionen Børnehuset Gaia og KFUM spejderne på Uhrhøj.

Billede af området fra Vejle Kommunes lokalplan 188: